Workshop – en oöverträffad metod

Workshop – en oöverträffad metod för att engagera, skapa samsyn och utveckling inom ett team gärna med både chefer och medarbetare tillsammans, vi arbetar med viktiga frågeställningar som engagerar.

Workshop varvas med kortare teoridelar inom ett aktuellt ämne för att skapa högre inlärning och insikt. Workshopen planeras och leds av mig i nära samarbete med dig som beställare/kund. Workshopen avslutas alltid med en tydlig handlingsplan för teamets fortsatta utveckling.

Några ex på ämnen:

Mötesteknik – Vi vill få högre effekt av våra möten och ha möten som engagerar

Värderingar – Vi vill få högre effekt av våra värderingar

Feedback – Vi vill skapa en feedbackkultur där vi ger och tar emot feedback i ökad grad för att utveckla organisationen och teamet

Tydlighet – Vi vill skapa ökad tydlighet och bättre kommunikation i vårt team

Att leda på distans – Vi skapar insikt och belyser framgångsfaktorer

Kundbemötande – Vi vill få ökad effekt i vårt möte med kund

w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.

”Mimmi Engestang har genomfört både föreläsningar och workshops för ca 100 ledare inom vår organisation i ämnet  ”att leda på distans”. Mimmi är mycket engagerad och tydlig samt har förmågan att öka insikten för hur det är att leda på distans, ett annorlunda ledarskap.  Mimmi, har bidragit med kunskaper och konkreta verktyg som blev en utgångspunkt i ett förändringsarbete där medarbetarna involverades i processen.
Resultat av vårt utvecklingsarbete skapades genom att vi involverade hela teamet,  både medarbetare och chefer och tillsammans skapade och kom överens om nya arbetssätt.
Arbetssättet innebar bl.a. en förändrad dialog mellan medarbetare och ledare och där vi alla insåg sitt vårt eget personliga ansvar i att leda och att ledas på distans.”

Ann Holm

Verksamhetsutvecklare Kund, Trafikverket

”Mimmi Engestang har varit min coach under en längre period. Hon har en unik förmåga att skapa ett förtroende. Hon bidrar till att lyfta och hantera utmanade frågor som ger effekt och nya insikter i hur man kan bli en mer effektiv ledare för att både nå resultat samt utveckla och stimulera medarbetare. Samtalen med Mimmi har varit mycket värdefulla för mig i mitt ledarskap, stimulerat mig till att arbeta smart och med rätt sak, gett möjlighet till reflektion samt bidragit till att jag har låtit medarbetarna växa och ta sitt ansvar.”

Elisabeth Latosek-Kovács

Distriktschef, Signalisten

”Jag har anlitat Mimmi Engestang och Engestang utveckling i flera olika organisationer, inom bl.a. Bank och Finans, Rekrytering och Bemanning samt Retail.
Mimmi har varit rådgivare med att bygga upp och utveckla strukturer för kompetensavdelning samt coachat kompetenschef, levererat mentor- och adeptprogram för chefer, utbildat chefer i målsamtal och bidragit till att utveckla samtalsprocessen och mallar för ökad effekt. Mimmi har även varit processledare i workshop kring värderingsarbete för chefer.
Mimmi är tydlig och har bidragit med hög kompetens och stort engagemang och alltid med ett stort kundfokus. Mimmi har en mycket god förmåga att sätta sig in i kundens verksamhet och behov.
Att arbeta med Mimmi är alltid utvecklande och roligt.
Jag kan varmt rekommendera henne.”

Ann Surtell

Koncern HR chef, Team Olivia AB (tidigare HR chef Retail and Brands)

”Det har varit oerhört stimulerande arbeta tillsammans med Mimmi och utveckla ledarutvecklingsprogram för högre chefer inom Åhléns. Mimmi är mycket ambitiös, kunnig och tydlig, med hög kompetens kring ledarskap och förändringsledning. Vi är stolta över förtroendet!”

Claudia Lindström

VD, Tamila AB, (tidigare VD Humagic Group)

w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.