Att leda på distans

Att leda, samverka och att skapa närhet på distans innebär utmaningar för många organisationer, ledare och medarbetare. Att finna arbetssätt och strukturer som stödjer en digital tillvaro och ett digitalt ledarskap är dock fullt möjligt och ger en mycket god effekt på arbetsklimat, engagemang samt resultatet.

Jag har i över 20 år arbetat i olika distansorganisationer med kompetensutveckling, rådgivning och coachning.

Jag skrev under 2003 boken ”Fri eller övergiven – att leda och samverka på distans” som 2004 utsågs till – Årets ledarbok i Sverige och som blivit mycket uppmärksammad.

Jag är flitigt anlitad som föreläsare, rådgivare, coach och utbildare i – att leda och samverka på distans. Föreläsningarna bygger på att skapa insikt och förståelse för vad som ger effekt i en distansorganisation och vilka framgångsfaktorerna är. Mina kunder finns inom både näringslivet och hos myndigheter.

Vill du veta mer om hur ett upplägg kan se ut ifrån era behov, välkommen att höra av dig!

Att leda på distans
w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.

”Mimmi Engestang, Engestang Utveckling AB är nyfiken, proffsig och noggrann. Vid vårt senaste samarbete inledde Mimmi att formulera mycket skarpa och viktiga frågor för att få en tydlig bild av Studieförbundet Vuxenskolan utmaning och behov. Mimmi var väldigt mån om vi skulle få ut vad vi önskade av samarbetet och satte vårt kundbehov och att få effekt i fokus. Tack vare vårt samarbete har vi satt igång ett strategiskt viktigt arbete med ett 40-tal chefer om att leda på distans och påbörjat processen med Studieförbundet Vuxenskolans organisationskultur.” 

Anna Magnusson

Lärande och kompetensutvecklingsansvarig, Studieförbundet Vuxenskolan

”Jag har haft Mimmi Engestang, som handledare vid två tillfällen, genom längre ledarutvecklings-och mentorprogram inom Svensk Handel. Mimmi är på alla sätt en fantastisk handledare och coach. Hon är driven, positiv och engagerad. Hon är väl förbered och organiserad, hon har en förmåga att få med sig gruppen på ett oerhört bra sätt och får människor omkring henne att känna sig sedda och att växa och att utvecklas. Jag har också haft mycket glädje av Mimmis bok ” Fri eller övergiven-att leda och samverka på distans” i mitt ledarskap på distans.

Diana Kämpe

Nordic Manager, DLL Finans

”Mimmi Engestang har genomfört både föreläsningar och workshops för ca 100 ledare inom vår organisation i ämnet  ”att leda på distans”. Mimmi är mycket engagerad och tydlig samt har förmågan att öka insikten för hur det är att leda på distans, ett annorlunda ledarskap.  Mimmi, har bidragit med kunskaper och konkreta verktyg som blev en utgångspunkt i ett förändringsarbete där medarbetarna involverades i processen.
Resultat av vårt utvecklingsarbete skapades genom att vi involverade hela teamet,  både medarbetare och chefer och tillsammans skapade och kom överens om nya arbetssätt.
Arbetssättet innebar bl.a. en förändrad dialog mellan medarbetare och ledare och där vi alla insåg sitt vårt eget personliga ansvar i att leda och att ledas på distans.”

Ann Holm

Verksamhetsutvecklare Kund , Trafikverket

w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.