Utveckla akademier

Jag har en hög specialistkompetens inom att utveckla och skapa strukturer för att driva utbildningsakademier som ger effekt och bidrar till att affärsmålen nås. Jag arbetar med att genomlysa, förädla eller utveckla den befintliga utbildningsakademien alternativt utveckla strukturer för att bygga upp en utbildningsakademi från grunden.

Jag har under många år byggt upp flera kompetensakademier i olika organisationer med stor framgång och fått pris som – Årets Kompetensföretag 2007 inom näringslivet för mitt arbete inom Åhlénsgruppen där jag skapade ett framgångsrikt koncept för utbildning och lärande som gav hög effekt i organisationen.

Idag är arbetet med kompetensutveckling en mycket viktigt strategisk fråga för de flesta organisationer. Jag bidrar till att göra ert arbete framgångsrikt genom, mångårig erfarenhet inom flera branscher, best practice och stor kunskap kring know how.

Välkommen att berätta mer om era behov, utmaningar och hur ni vill fortsätta att utvecklas!

Utveckla akademier
w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.

”Jag har haft förmånen att jobba tillsammans med Mimmi Engestang i flertal olika projekt gällande kompetensutveckling.
Mimmis förmåga att fånga beställarens behov genom att ställa rätt frågor för att få  fram det verkliga behovet är helt unikt och har därför alltid resulterat i mycket nöjda beställare och alltid med fokus på att tydliggöra syftet och målet och samtidigt säkerställa  kundnyttan och resultatet. Genom sitt höga ansvarstagande, engagemang och tydlighet i varje uppdrag,  lyckas hon skapa hög energinivå och en vilja att leverera från alla som är involverade i projektet samtidigt som hon med sin enormt breda kompetens paketerar och utvecklar utbildningsakademier och ledarutveckling på en mycket hög nivå med mycket goda resultat.”

Tiina Morén Persson

Projektledare, Åhléns

”Det har varit oerhört stimulerande arbeta tillsammans med Mimmi och utveckla ledarutvecklingsprogram för högre chefer inom Åhléns. Mimmi är mycket ambitiös, kunnig och tydlig, med hög kompetens kring ledarskap och förändringsledning. Vi är stolta över förtroendet!”

Claudia Lindström

VD, Tamila AB, (tidigare VD Humagic Group)

”Jag har anlitat Mimmi Engestang och Engestang utveckling i flera olika organisationer, inom bl.a. Bank och Finans, Rekrytering och Bemanning samt Retail.
Mimmi har varit rådgivare med att bygga upp och utveckla strukturer för kompetensavdelning samt coachat kompetenschef, levererat mentor- och adeptprogram för chefer, utbildat chefer i målsamtal och bidragit till att utveckla samtalsprocessen och mallar för ökad effekt. Mimmi har även varit processledare i workshop kring värderingsarbete för chefer.
Mimmi är tydlig och har bidragit med hög kompetens och stort engagemang och alltid med ett stort kundfokus. Mimmi har en mycket god förmåga att sätta sig in i kundens verksamhet och behov.
Att arbeta med Mimmi är alltid utvecklande och roligt.
Jag kan varmt rekommendera henne.”

Ann Surtell

Koncern HR chef, Team Olivia AB (tidigare HR chef Retail and Brands)

w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.