Värderingar

Jag har en stark drivkraft och tro på att med tydliga och äkta värderingar kan både ledare och medarbetare växa och utvecklas och bidra till att företaget blir mer framgångsrikt. Jag har arbetat med att ta fram värderingar och utvecklat redan befintliga värderingar med fokus på att möjliggöra beteendeförändring i hela organisationen. Det ska vara enkelt att göra rätt!

Man skulle kunna likna värderingar eller ledord med att vara organisationens kompass eller dna, det är värderingarna som ska vägleda i beslut, i agerande och i kommunikation.

Värderingar behöver både synas, kännas och talas om, för att vi bli levande på riktigt. Att ha tydliga och slagfärdiga värderingar räcker inte för att få effekt, det är när vi lever och agerar enligt värderingarna som det skapas magi.

Vill du veta mer om hur jag kan bidra i din organisation välkommen att höra av dig.

Värderingar
w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.

”Jag har haft förmånen att jobba tillsammans med Mimmi Engestang i flertal olika projekt gällande kompetensutveckling.
Mimmis förmåga att fånga beställarens behov genom att ställa rätt frågor för att få  fram det verkliga behovet är helt unikt och har därför alltid resulterat i mycket nöjda beställare och alltid med fokus på att tydliggöra syftet och målet och samtidigt säkerställa  kundnyttan och resultatet. Genom sitt höga ansvarstagande, engagemang och tydlighet i varje uppdrag,  lyckas hon skapa hög energinivå och en vilja att leverera från alla som är involverade i projektet samtidigt som hon med sin enormt breda kompetens paketerar och utvecklar utbildningsakademier och ledarutveckling på en mycket hög nivå med mycket goda resultat.”

Tiina Morén Persson

Projektledare, Åhléns

”Mimmi Engestang, Engestang Utveckling AB är nyfiken, proffsig och noggrann. Vid vårt senaste samarbete inledde Mimmi att formulera mycket skarpa och viktiga frågor för att få en tydlig bild av Studieförbundet Vuxenskolan utmaning och behov. Mimmi var väldigt mån om vi skulle få ut vad vi önskade av samarbetet och satte vårt kundbehov och att få effekt i fokus. Tack vare vårt samarbete har vi satt igång ett strategiskt viktigt arbete med ett 40-tal chefer om att leda på distans och påbörjat processen med Studieförbundet Vuxenskolans organisationskultur.” 

Anna Magnusson

Lärande och kompetensutvecklingsansvarig, Studieförbundet Vuxenskolan

w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.