HR-projekt

Jag arbetar med att supportera och bidra till HR´s strategiska eller operativa förflyttning genom coachning och rådgivning för nyckelpersoner inom HR och kompetensutveckling.

2007 erhöll jag pris som, Årets kompetensföretag för mitt arbete inom Åhlénsgruppen med att skapa tydliga strukturer och processer som ger hög effekt vid kompetensinsatser och som bidrar till organisationens och individens utveckling.

Jag bidrar med strukturer och processer inom HR-området, exempelvis:
• utveckla utbildningsakademier
• upphandling av ledarutveckling, ramavtal för kompetensutveckling
• upphandling av system ex LMS (Learning management system) och framtagning av e-learningproduktioner
• framtagning och projektledning av pod-produktioner ex inom ledarskap och kommunikation
• framtagning av onboarding-program
• projektledning i HR-processer
• tar fram och utvecklar policy för digitalt lärande
• framtagning och utveckling av uppdragsbeskrivningar
• support vid rekryteringar och urval
• genomlysning och utveckling av HR-processer
• coachning och support till HR-chef och HR-medarbetare
• utveckla och stödja HR och organisationen i förändringsledning

w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.

”Jag har haft förmånen att jobba tillsammans med Mimmi Engestang i flertal olika projekt gällande kompetensutveckling.
Mimmis förmåga att fånga beställarens behov genom att ställa rätt frågor för att få  fram det verkliga behovet är helt unikt och har därför alltid resulterat i mycket nöjda beställare och alltid med fokus på att tydliggöra syftet och målet och samtidigt säkerställa  kundnyttan och resultatet. Genom sitt höga ansvarstagande, engagemang och tydlighet i varje uppdrag,  lyckas hon skapa hög energinivå och en vilja att leverera från alla som är involverade i projektet samtidigt som hon med sin enormt breda kompetens paketerar och utvecklar utbildningsakademier och ledarutveckling på en mycket hög nivå med mycket goda resultat.”

Tiina Morén Persson

Projektledare, Åhléns

”Mimmi Engestang har varit min coach under ett antal månader. Hon har bidragit till att min struktur på arbetssökandet nu är bättre anpassat efter mina behov och samtidigt utmanande. Mimmis kunskaper och erfarenheter inom HR och rekrytering har gett en stor trygghet då hon visar på lösningar som fungerar genom hela arbetslivet. Mimmi är också en fantastisk ledare och coach och hennes engagemang ger energi och motivation att eftersträva ens högsta ambitioner. Idag kan jag lättare strukturera ett projekt som får ut mer av mig och jag har fått verktyg och motivation att utmana mig ännu mer.”

Axel Håkansson

söker nya möjligheter, genom att medverka i karriärcoachning

”Jag har anlitat Mimmi Engestang och Engestang utveckling i flera olika organisationer, inom bl.a. Bank och Finans, Rekrytering och Bemanning samt Retail.
Mimmi har varit rådgivare med att bygga upp och utveckla strukturer för kompetensavdelning samt coachat kompetenschef, levererat mentor- och adeptprogram för chefer, utbildat chefer i målsamtal och bidragit till att utveckla samtalsprocessen och mallar för ökad effekt. Mimmi har även varit processledare i workshop kring värderingsarbete för chefer.
Mimmi är tydlig och har bidragit med hög kompetens och stort engagemang och alltid med ett stort kundfokus. Mimmi har en mycket god förmåga att sätta sig in i kundens verksamhet och behov.
Att arbeta med Mimmi är alltid utvecklande och roligt.
Jag kan varmt rekommendera henne.”

Ann Surtell

Koncern HR chef, Team Olivia AB (tidigare HR chef Retail and Brands)

”Vi har anlitat Mimmi Engestang som coach inom Vinnova. Upplägget har framförallt handlat om fokusområden kring ledarskapsutveckling, såsom tydlighet och kommunikation, att få ökad effekt i sin roll och att nå fram med sitt budskap. Coachningsupplägget är mycket bra med tydliga mål, syfte och metod som sätts upp i starten och som följs upp löpande. Mimmi är rak och modig och har hela tiden ett starkt fokus på vad som ger mest effekt genom de frågor och råd hon lyfter under programmets gång. Jag har mycket goda erfarenheter när hon haft uppdrag inom Vinnova, varför jag varmt kan rekommendera hennes som coach och mentor”

Karolina Lirón Källåker

HR chef, Finansinspektionen (tidigare HR chef Vinnova)

w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.