Arbetssätt & Metod

Arbetssätt & Metod Mimmi Engestang

Tydlig kommunikation

För att kunna bidra på bästa sätt i din organisation sätter jag stort värde på att förstå era utmaningar och därmed kunna bidra till att skapa den utveckling som önskas och behövs.

Jag tror på en tydlig kommunikation mellan oss och bidrar med ett högt engagemang både i möten och vid genomförandet. Att arbeta med en enkel och tydlig plan både, före- under och efter, ett genomförande ökar effekten av varje insats.

Läs gärna mer under rubriken Tjänster» för ytterligare information.

Några exempel på uppdrag som skapat utveckling och goda resultat inom olika organisationer.

 • Att leda på distans, föreläsningar, workshops där nya arbetssätt tagits fram för att nå effekt och framgång på distans.
 • Utvecklat och skapat kompetensakademier med tydliga strukturer och processer som bidrar till ökat lärande, utveckling och framgång i organisationen med fokus på företagets affärsnytta och mål. Fokus är att säkerställa effekten av lärandet, både före, under och efter en insats.
 • Pod-produktioner med olika teman inom att leda på distans för stora målgrupper.
 • Coachninguppdrag för ledare på olika nivåer i organisationen, där fokus är att skapa utveckling på individnivå samt att få verktyg i sitt ledarskap för att uppnå högre effekt.
 • Värderingsarbete, värderingar som blir levande på riktigt och efterlevs i organisationen.
 • Utvecklat team- och ledningsgrupper med fokus på ökad samverkan, tydliggöra uppdraget och kommunikation samt att skapa en feedbackkultur.
 • Introduktion för nyanställda, framtagning, paketering och lansering.
 • Framtagning av ledarutvecklingsprogram – värderingsstyrt ledarskap och operativt ledarskap för mellanchefer och ledningsgrupper.
 • Utvecklat och genomfört mentorskapsprogram med både interna och externa mentorer.
 • ”Train the Trainer” koncept för interna handledare med fokus på att driva workshops, utveckla kollegor och utveckla organisationen.
 • Förändringsledning, att utveckla ledare att driva och involveras i förändringen för att nå resultat.
 • Nätverksträffar och ledarutvecklingsprogram inom retail för att stärka ledarskapet och utveckla butiksägare och regionchefer.
 • Upphandling av utbildning och skapa ramavtal för organisationer.

Vill du veta mer och få referenser så hör gärna av dig!

”Mimmi Engestang, Engestang Utveckling AB är nyfiken, proffsig och noggrann. Vid vårt senaste samarbete inledde Mimmi att formulera mycket skarpa och viktiga frågor för att få en tydlig bild av Studieförbundet Vuxenskolan utmaning och behov. Mimmi var väldigt mån om vi skulle få ut vad vi önskade av samarbetet och satte vårt kundbehov och att få effekt i fokus. Tack vare vårt samarbete har vi satt igång ett strategiskt viktigt arbete med ett 40-tal chefer om att leda på distans och påbörjat processen med Studieförbundet Vuxenskolans organisationskultur.” 
Anna Magnusson

Lärande och kompetensutvecklingsansvarig, Studieförbundet Vuxenskolan

”Det har varit oerhört stimulerande arbeta tillsammans med Mimmi och utveckla ledarutvecklingsprogram för högre chefer inom Åhléns. Mimmi är mycket ambitiös, kunnig och tydlig, med hög kompetens kring ledarskap och förändringsledning. Vi är stolta över förtroendet!”
Claudia Lindström

VD, Tamila AB, (tidigare VD Humagic Group)

”Mimmi Engestang har i sitt uppdrag som styrelseordförande för Smycka AB bidragit med mycket hög kompetens i att leda styrelsearbetet genom tydlighet och fokus i strategiarbete samt att hon skapat en aktiv styrelse.
Hon ser helhet och samband samt konsekvenser gällande affärsmodeller och har ett kundfokus som bidrar till utveckling för Smycka AB.
Mimmi är även en mycket duktig och uppskattad coach till mig som VD.”
Catharina Von Elern

VD, Smycka AB

”Mimmi Engestang har varit min coach under en längre period. Hon har en unik förmåga att skapa ett förtroende. Hon bidrar till att lyfta och hantera utmanade frågor som ger effekt och nya insikter i hur man kan bli en mer effektiv ledare för att både nå resultat samt utveckla och stimulera medarbetare. Samtalen med Mimmi har varit mycket värdefulla för mig i mitt ledarskap, stimulerat mig till att arbeta smart och med rätt sak, gett möjlighet till reflektion samt bidragit till att jag har låtit medarbetarna växa och ta sitt ansvar.”
Elisabeth Latosek-Kovács

Distriktschef, Signalisten

”Jag har haft Mimmi Engestang, som handledare vid två tillfällen, genom längre ledarutvecklings-och mentorprogram inom Svensk Handel. Mimmi är på alla sätt en fantastisk handledare och coach. Hon är driven, positiv och engagerad. Hon är väl förbered och organiserad, hon har en förmåga att få med sig gruppen på ett oerhört bra sätt och får människor omkring henne att känna sig sedda och att växa och att utvecklas. Jag har också haft mycket glädje av Mimmis bok ” Fri eller övergiven-att leda och samverka på distans” i mitt ledarskap på distans.
Diana Kämpe

Nordic Manager, DLL Finans

”Mimmi Engestang har varit min coach under ett antal månader. Hon har bidragit till att min struktur på arbetssökandet nu är bättre anpassat efter mina behov och samtidigt utmanande. Mimmis kunskaper och erfarenheter inom HR och rekrytering har gett en stor trygghet då hon visar på lösningar som fungerar genom hela arbetslivet. Mimmi är också en fantastisk ledare och coach och hennes engagemang ger energi och motivation att eftersträva ens högsta ambitioner. Idag kan jag lättare strukturera ett projekt som får ut mer av mig och jag har fått verktyg och motivation att utmana mig ännu mer.”
Axel Håkansson

söker nya möjligheter, genom att medverka i karriärcoachning

”Jag har anlitat Mimmi Engestang och Engestang utveckling i flera olika organisationer, inom bl.a. Bank och Finans, Rekrytering och Bemanning samt Retail.
Mimmi har varit rådgivare med att bygga upp och utveckla strukturer för kompetensavdelning samt coachat kompetenschef, levererat mentor- och adeptprogram för chefer, utbildat chefer i målsamtal och bidragit till att utveckla samtalsprocessen och mallar för ökad effekt. Mimmi har även varit processledare i workshop kring värderingsarbete för chefer.
Mimmi är tydlig och har bidragit med hög kompetens och stort engagemang och alltid med ett stort kundfokus. Mimmi har en mycket god förmåga att sätta sig in i kundens verksamhet och behov.
Att arbeta med Mimmi är alltid utvecklande och roligt.
Jag kan varmt rekommendera henne.”
Ann Surtell

Koncern HR chef, Team Olivia AB (tidigare HR chef Retail and Brands)

”Jag har haft förmånen att jobba tillsammans med Mimmi Engestang i flertal olika projekt gällande kompetensutveckling.
Mimmis förmåga att fånga beställarens behov genom att ställa rätt frågor för att få  fram det verkliga behovet är helt unikt och har därför alltid resulterat i mycket nöjda beställare och alltid med fokus på att tydliggöra syftet och målet och samtidigt säkerställa  kundnyttan och resultatet. Genom sitt höga ansvarstagande, engagemang och tydlighet i varje uppdrag,  lyckas hon skapa hög energinivå och en vilja att leverera från alla som är involverade i projektet samtidigt som hon med sin enormt breda kompetens paketerar och utvecklar utbildningsakademier och ledarutveckling på en mycket hög nivå med mycket goda resultat.”
Tiina Morén Persson

Projektledare, Åhléns

”Mimmi Engestang har genomfört både föreläsningar och workshops för ca 100 ledare inom vår organisation i ämnet  ”att leda på distans”. Mimmi är mycket engagerad och tydlig samt har förmågan att öka insikten för hur det är att leda på distans, ett annorlunda ledarskap.  Mimmi, har bidragit med kunskaper och konkreta verktyg som blev en utgångspunkt i ett förändringsarbete där medarbetarna involverades i processen.
Resultat av vårt utvecklingsarbete skapades genom att vi involverade hela teamet,  både medarbetare och chefer och tillsammans skapade och kom överens om nya arbetssätt.
Arbetssättet innebar bl.a. en förändrad dialog mellan medarbetare och ledare och där vi alla insåg sitt vårt eget personliga ansvar i att leda och att ledas på distans.”
Ann Holm

Verksamhetsutvecklare Kund, Trafikverket

”Vi har anlitat Mimmi Engestang som coach inom Vinnova. Upplägget har framförallt handlat om fokusområden kring ledarskapsutveckling, såsom tydlighet och kommunikation, att få ökad effekt i sin roll och att nå fram med sitt budskap. Coachningsupplägget är mycket bra med tydliga mål, syfte och metod som sätts upp i starten och som följs upp löpande. Mimmi är rak och modig och har hela tiden ett starkt fokus på vad som ger mest effekt genom de frågor och råd hon lyfter under programmets gång. Jag har mycket goda erfarenheter när hon haft uppdrag inom Vinnova, varför jag varmt kan rekommendera hennes som coach och mentor.”
Karolina Lirón Källåker

HR chef, Finansinspektionen (tidigare HR chef Vinnova)

w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.
N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.