Tjänster

Det här erbjuder jag; Föreläsare, rådgivare, utvecklare, utbildare, coach och projektresurs.

Jag arbetar både operativt och strategiskt i mina uppdrag hos kunder och främst inom mellanstora företag samt har även flera uppdrag inom myndigheter och kommun.

Uppdragen kan variera mellan coachning för ledare på olika nivåer, föreläsningar inom att leda på distans, skapa strukturer, utveckla eller genomlysa kompetensakademier för ökat resultat av kompetensinsatser, att skapa feedback kultur, att utveckla värderingar till att bli levande i organisationen, att få ökad effekt av möten, ledarutveckling på olika nivåer samt workshops för team inom aktuella ämnen.

Jag bidrar med att skapa förutsättningar för att ledare ska lyckas i sitt ledarskap och med sitt team, genom att leda med hög energi och ökad tydlighet skapas engagemang som ger effekt både för kunder, människorna och organisationen.

Jag arbetar även med att supportera och bidra till HR´s strategiska eller operativa förflyttning genom coachning och rådgivning för nyckelpersoner inom HR och kompetensutveckling.

w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.