Coach och ledarutvecklare

Jag har under många år arbetat som mentor, coach inom ett flertal branscher och organisationer samt har en mångårig pedagogisk erfarenhet av att utbilda, föreläsa, samt att coacha och träna ledare och medarbetare på olika nivåer i organisationen för ökad framgång i deras uppdrag.

Exempel på ett coachningsupplägg på individnivå;

  1. Uppstartssamtal för att sätta spelregler, tydligt mål och format mm. Närmaste chef bör vara involverad i målsättningen för att bidra med uppföljning och support under och efter perioden.
  2. Coachningssamtal på ca 60-90 min/tillfälle, oftast 6-8 tillfällen under ca 6-10 månader.
  3. Coachningssamtalen kan ske både fysiskt samt på distans. Det flesta kunder kan se fördelar med att några av samtalen även kan vara på distans. Rekommendationen är dock att minst två till tre samtal är fysiska.

 

Ledarutveckling

Jag har själv varit ledare och arbetat med ledarutveckling framgångsrikt under många år och skräddarsyr upplägg för ledare och team. Ett återkommande behov som jag ofta ser, är att få hjälp med att utveckla och tydliggöra sitt eller teamets uppdrag.

Det handlar ofta om att växa som ledare genom att utveckla framgångsrika strukturer och beteende samt att få ökad effekt av sina strategier och mål.

Idag ser jag fler som vill ha stöd i sitt personliga ledarskap och utifrån sina konkreta behov, där coachning ofta ingår som en viktig del i ett ledarutvecklingsprogram.

Jag lyssnar gärna på dina utmaningar och behov samt berättar mer om vad jag kan bidra med i er ledarutveckling.

Coachning
w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.

”Jag har haft Mimmi Engestang, som handledare vid två tillfällen, genom längre ledarutvecklings-och mentorprogram inom Svensk Handel. Mimmi är på alla sätt en fantastisk handledare och coach. Hon är driven, positiv och engagerad. Hon är väl förbered och organiserad, hon har en förmåga att få med sig gruppen på ett oerhört bra sätt och får människor omkring henne att känna sig sedda och att växa och att utvecklas. Jag har också haft mycket glädje av Mimmis bok ” Fri eller övergiven-att leda och samverka på distans” i mitt ledarskap på distans.

Diana Kämpe

Nordic Manager, DLL Finans

”Mimmi Engestang har varit min coach under ett antal månader. Hon har bidragit till att min struktur på arbetssökandet nu är bättre anpassat efter mina behov och samtidigt utmanande. Mimmis kunskaper och erfarenheter inom HR och rekrytering har gett en stor trygghet då hon visar på lösningar som fungerar genom hela arbetslivet. Mimmi är också en fantastisk ledare och coach och hennes engagemang ger energi och motivation att eftersträva ens högsta ambitioner. Idag kan jag lättare strukturera ett projekt som får ut mer av mig och jag har fått verktyg och motivation att utmana mig ännu mer.”

Axel Håkansson

söker nya möjligheter, genom att medverka i karriärcoachning

”Vi har anlitat Mimmi Engestang som coach inom Vinnova. Upplägget har framförallt handlat om fokusområden kring ledarskapsutveckling, såsom tydlighet och kommunikation, att få ökad effekt i sin roll och att nå fram med sitt budskap. Coachningsupplägget är mycket bra med tydliga mål, syfte och metod som sätts upp i starten och som följs upp löpande. Mimmi är rak och modig och har hela tiden ett starkt fokus på vad som ger mest effekt genom de frågor och råd hon lyfter under programmets gång. Jag har mycket goda erfarenheter när hon haft uppdrag inom Vinnova, varför jag varmt kan rekommendera hennes som coach och mentor.”

Karolina Lirón Källåker

HR chef, Finansinspektionen (tidigare HR chef Vinnova)

”Mimmi Engestang har varit min coach under en längre period. Hon har en unik förmåga att skapa ett förtroende. Hon bidrar till att lyfta och hantera utmanade frågor som ger effekt och nya insikter i hur man kan bli en mer effektiv ledare för att både nå resultat samt utveckla och stimulera medarbetare. Samtalen med Mimmi har varit mycket värdefulla för mig i mitt ledarskap, stimulerat mig till att arbeta smart och med rätt sak, gett möjlighet till reflektion samt bidragit till att jag har låtit medarbetarna växa och ta sitt ansvar.”

Elisabeth Latosek-Kovács

Distriktschef, Signalisten

”Mimmi Engestang har i sitt uppdrag som styrelseordförande för Smycka AB bidragit med mycket hög kompetens i att leda styrelsearbetet genom tydlighet och fokus i strategiarbete samt att hon skapat en aktiv styrelse.
Hon ser helhet och samband samt konsekvenser gällande affärsmodeller och har ett kundfokus som bidrar till utveckling för Smycka AB.
Mimmi är även en mycket duktig och uppskattad coach till mig som VD.”

Catharina Von Elern

VD, Smycka AB

w

Effekt

För att vi ska uppnå hög effekt behöver vi få vara delaktiga och förstå vårt uppdrag. Att göra skillnad och att skapa hög effekt för både individen, teamet och organisationen – är min drivkraft.

Energi

Motivation och energi är avgörande för att få det att hända. När vi känner oss sedda och bekräftade uppstår hög energi och högt engagemang. Jag bidrar med det – hög energi smittar.

N

Enkelhet

Det ska vara lätt att göra rätt! Att skapa tydlighet och enkelhet bidrar till att förflyttning och utveckling sker. Tydlighet, att ha förmågan att kunna förenkla och att göra det användarvänligt – är styrkor hos mig.