Dataskyddspolicy

Vilka vi är
Vår webbplatsadress är: https://www.engestang.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem
Engestang Utveckling AB värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy beskriver hur Engestang Utveckling samlar in och använder personuppgifter.
Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta mimmi@engestangutveckling.se
När du kontaktar oss, t.ex. för en förfrågan eller att köpa en tjänst, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Engestang Utveckling vid behov använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Insamling och användning av data
Denna dataskyddspolicy täcker data som samlas in både online och off-line, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, kontakt per telefon eller mail och/eller vid möten. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. via möten och telefon).
Informationen du ger oss, informationen som vi samlar in om dig, samt information om tjänster, behov, målgrupper och bolagsspecifik informationen, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för utföra ett enskilt uppdrag.
I de fall vi samarbetar med underleverantörer kan din data komma att delas av dessa om det är en förutsättning för att uppdraget ska kunna genomföras.

Hur länge sparar vi uppgifterna?
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering:
– Du har rätt att begära en kopia av de uppgifterna/information Engestang Utveckling har om dig.
– Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
– Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter (rätten att bli glömd) för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av datan.

Om du skriver en kommentar på webbplatsen kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter du har över dina data
Om du har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter
Kommentarer från besökare kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. Men ingen annan har tillgång till dina kommentarer.

Hur vi skyddar din information.
Vi spar din mailadress för att kunna hantera kontakt med dig vid ex. en förfrågan, via telefon, mail, brev, webbplats, vid ett informationsutbyte eller inför, under och i vissa fall även efter ett uppdrag, för att kunna följa upp uppdraget. Vill du att vi tar bort din mailadress helt från vårt mailregister så skicka ett mail till oss om det och vi åtgärdar det så fort vi kan.
Vid utbildningar och kurser där vi får ta del av deltagarlistor som kan innehålla data gällande exempelvis för, efternamn, bolag, titel, telefonnummer, sparas dessa endast den tid då uppdraget pågår eller är relevant för uppdraget, därefter raders dessa. Ägare och ansvariga för personuppgifterna av underlagen för deltagarlistor är beställaren/kunden av uppdraget.

Denna dataskyddpolicy är uppdaterad december 2020.
Kontakt: Engestang Utveckling
mimmi@engestangutveckling.se