engestang utveckling

Effekt – Energi – Enkelhet

Att leda på distans

Upplägget bygger på att skapa insikt och förståelse för vad som ger effekt, belysa framgångsfaktorerna samt hur vi bäst samverkar och leder på distans.

HR-projekt

Stärker, utvecklar och stödjer HR-processer i din organisation. Med fokus på tydlighet och enkelhet för att skapa hög effekt och användarvänlighet.

Coachning och ledarutveckling

Coachning ger dig möjlighet att växa som ledare genom att utveckla framgångsrika strukturer och beteende samt att få ökad effekt av dina strategier och mål.

Utveckla akademier

Idag är arbetet med kompetensutveckling en mycket viktigt strategisk fråga för de flesta organisationer. Att utveckla metoder och strukturer för kompetensutveckling är en framgångsfaktor.

Värderingar

Man skulle kunna likna värderingar eller ledord med att vara organisationens kompass eller dna, det är värderingarna som ska vägleda i beslut, i agerande och i kommunikation.

Workshops

En kraftfull metod när du vill engagera, involvera och utveckla ett team eller en organisation. Exempel på teman kan vara att utveckla värderingar, utveckla samarbeten, skapa en feedbackkultur eller öka kommunikationen inom teamet.

Mimmi Engestang, Engestang Utveckling AB är nyfiken, proffsig och noggrann. Vid vårt senaste samarbete inledde Mimmi att formulera mycket skarpa och viktiga frågor för att få en tydlig bild av Studieförbundet Vuxenskolan utmaning och behov. Mimmi var väldigt mån om vi skulle få ut vad vi önskade av samarbetet och satte vårt kundbehov och att få effekt i fokus. Tack vare vårt samarbete har vi satt igång ett strategiskt viktigt arbete med ett 40-tal chefer om att leda på distans och påbörjat processen med Studieförbundet Vuxenskolans organisationskultur.” 

Anna Magnusson

Lärande och kompetensutvecklingsansvarig, Studieförbundet Vuxenskolan

Mimmi Engestang har varit min coach under en längre period. Hon har en unik förmåga att skapa ett förtroende. Hon bidrar till att lyfta och hantera utmanade frågor som ger effekt och nya insikter i hur man kan bli en mer effektiv ledare för att både nå resultat samt utveckla och stimulera medarbetare. Samtalen med Mimmi har varit mycket värdefulla för mig i mitt ledarskap, stimulerat mig till att arbeta smart och med rätt sak, gett möjlighet till reflektion samt bidragit till att jag har låtit medarbetarna växa och ta sitt ansvar.”
Elisabeth Latosek-Kovács

Distriktschef, Signalisten

Kontakta mig gärna

070-349 39 40

Mimmi Engestang
Engestang Utveckling AB
mimmi@engestangutveckling.se
Näsbydalsvägen 10, 183 37 Täby
www.engestang.se